996/114 addendum van 3 november 2015 - Onderrichtingen voor de invoering van een procedure voor de directe controle van de titularis van een bankrekening bij een financiële instelling

    Hierbij vindt u als bijlage een model Eter (aanvraag om adoptiepremie) met een verklaring om op een rekening te storten, aangepast aan de dienstbrief 996/114.

    Mogen wij u vragen het aangepaste formulier Eter op de website te plaatsen zodra uw kinderbijslagfonds de nieuwe procedure heeft geïmplementeerd.

    Tevens vindt u hierbij de bijlage 2 bij de dienstbrief 996/114 in de Duitse taal.

    Top