Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

996/114 addendum van 3 november 2015 - Onderrichtingen voor de invoering van een procedure voor de directe controle van de titularis van een bankrekening bij een financiële instelling

    Hierbij vindt u als bijlage een model Eter (aanvraag om adoptiepremie) met een verklaring om op een rekening te storten, aangepast aan de dienstbrief 996/114.

    Mogen wij u vragen het aangepaste formulier Eter op de website te plaatsen zodra uw kinderbijslagfonds de nieuwe procedure heeft geïmplementeerd.

    Tevens vindt u hierbij de bijlage 2 bij de dienstbrief 996/114 in de Duitse taal.

    Top