Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

996/115 Bijlage 2 van 16 september 2016 - Verschilbetaling met Polen - Family 500+ of PLN 500

  Vanaf 1 april 2016 kan in Polen een nieuwe gezinsbijslag worden toegekend: family 500+ of PLN 500 (bijslag voor het opvoeden van een kind).

  Deze bijslag wordt toegekend aan ouders of opvoeders van kinderen tot de leeftijd van 18 jaar.

  Een gezin met twee minderjarige kinderen kan PLN 500 ontvangen voor het tweede kind en elk volgend kind, ongeacht het gezinsinkomen.

  Een gezin met een netto-inkomen dat lager ligt dan PLN 800 per persoon maakt ook aanspraak op de bijslag voor het eerste of enige kind.

  Voor een gezin met een kind met een beperking wordt de inkomensgrens opgetrokken naar PLN 1.200 netto per persoon.

  De PLN 500 wordt bovendien ook toegekend aan pleegouders en kindertehuizen voor elk kind.

  Deze bijslag wordt uitgekeerd ongeacht of de ouders gehuwd, samenwonend dan wel alleenstaand zijn. Indien het om gescheiden ouders gaat, wordt de bijslag betaald aan de persoon die het kind werkelijk opvoedt.

  De bijslag voor het opvoeden van een kind dient in aanmerking te worden genomen voor de berekening van de aanvullende toeslag die door de Belgische kinderbijslaginstanties moet worden toegekend op grond van artikel 68, punt 2, VO 883/2004.

  Top