Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

996/115bis van 26 januari 2018 - Uitwisseling van gegevens tussen de Belgische betaalinstellingen en de Poolse bevoegde instellingen

    Met de dienstbrief 996/115 van 28 oktober 2015 gaven we meer toelichting over de verdeling van bevoegdheden in Polen.

    Op beleidsniveau is het Ministry of Labour and Social Policy bevoegd, dit is vergelijkbaar met de FOD Sociale Zaken. De functie van de bevoegde Poolse instellingen op het vlak van de coördinatie van de gezinsbijslag wordt uitgevoerd door de regionale bureaus voor sociaal beleid (Regional Centres for Social Policy (ROPS)). De gemeenten in Polen staan in voor de betaling van de gezinsbijslag.

    Vanaf 1 januari 2018 wordt de functie die door de 16 ROPS werd uitgevoerd, overgenomen door 16 Departementen voor Sociaal Beleid bij de Bureaus van de Woiwodschappen.

    We voegen in bijlage de contactgegevens van alle zestien Poolse instellingen bevoegd op het vlak van de coördinatie van de gezinsbijslag, die verantwoordelijk zullen zijn vanaf 1 januari 2018.

    Top