Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

996/48 van 19 februari 2004 - Overeenkomsten "Aide à la promotion de l'emploi" (APE) - Gesubsidieerde contractuelen - Art. 101, 3de lid, 6° KBW

  Er werden vragen gesteld betreffende de instelling die bevoegd is voor het uitbetalen van kinderbijslag voor kinderen van werknemers die zijn tewerkgesteld met overeenkomsten "Aide à la promotion de l'emploi".

  Het Waals Gewest uniformiseerde de verschillende types van gesubsidieerde tewerkstelling in het raam van de bevordering van de tewerkstelling (decreet van 25 april 2002 betreffende de hulp tot bevordering van de aanwerving van werkzoekenden).

  Zo worden de huidige overeenkomsten PRIME, DAC en GESCO (in het Waals Gewest) geleidelijk overeenkomsten "Aide à la promotion de l'emploi" (APE) tegen ten laatste 1 januari 2004.

  Indien deze werknemers voldoen aan de voorwaarden bepaald door de programma-wet van 30 december 1998, kunnen ze een recht verkrijgen op de reductie, ingesteld door Art. 99 van deze wet.

  Dit betekent dat de APE-werknemers, tewerkgesteld door de betrokken werkgevers (werkgevers uit de niet-handelssector en werkgevers van de openbare sector), kunnen worden aangegeven in de DMFA (multifunctionele aangifte) als gesubsidieerde contractuele personeelsleden. De werkgevers zijn verplicht deze hoedanigheid te preciseren om de voorziene subsidies te kunnen genieten.

  De Rijksdienst behoudt bijgevolg zijn bevoegdheid ten opzichte van deze werknemers die rechthebbend zijn op kinderbijslag (zie Art. 101, 3de lid, 6° KBW).

  Top