Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

996/49 van 17 juni 2004 - Ontvangstbevestiging van het brevet per e-mail

  De CO 1348 kondigt het gebruik van e-mailberichten aan om de ontvangst van het brevet van rechthebbende te bevestigen.

  De uitwisseling van informatie tussen de kinderbijslagfondsen per e-mail, en de wens van de meeste fondsen om de werkprocessen zo maximaal mogelijk te automatiseren vergen de vaststelling van een strikt werkkader en van standaarden.

  Vanuit de bezorgdheid om het geheel van de communicaties tussen kinderbijslaginstellingen te uniformiseren en te standaardiseren, werd een model van ontvangstbericht uitgewerkt en voorgesteld volgens de gewoonlijke structuur van de XML-berichten van het kadaster.

  U vindt hierna de praktische modaliteiten voor het gebruik van deze berichten.

  E-mailadres

  Alle ontvangstberichten voor het brevet moeten gestuurd worden naar speciaal daarvoor gecreëerde e-mailadressen.

  Deze e-mailadressen mogen maximaal 35 alfanumerieke posities bevatten. Een enkel adres per kinderbijslagfonds of afdeling wordt aangenomen. De individuele adressen van dossierbeheerders zijn uitgesloten.

  De inventaris met adressen is opgenomen als bijlage 1: e-mailadressen van de kinderbijslagfondsen voor het verzenden van de bevestiging van de ontvangst van een brevet.

  In geval van wijziging van het e-mailadres wordt aan het kinderbijslagfonds gevraagd dit mee te delen aan de dienst Monitoring van de Rijksdienst (monitoring.ctrl@rkw-onafts.fgov.be), die alle kinderbijslagfondsen zal inlichten.

  Onderwerp

  Een enkele vermelding "BREVET".

  Inhoud

  Niets vermelden. De inhoud wordt niet gelezen. Het ontvangstbericht moet als een XML-bestand in de bijlage bij de mail worden verzonden.

  Bijlage

  De beschrijving en het XSD-bericht zijn opgenomen als bijlage 2 (beschrijving van het bericht) en bijlage 3 (XSD-bericht), waarin beschouwd wordt dat het kinderbijslagfonds "B" het ontvangstbericht per e-mail overbrengt aan kinderbijslagfonds A.

  De kinderbijslagfondsen worden gevraagd de e-mail te gebruiken zoals in deze dienstbrief is beschreven.

  Top