996/49bis van 13 oktober 2004 - Ontvangstbevestiging van het brevet via e-mail

  Het rondschrijven II/C/996/49 van 17 juni 2004 verduidelijkte de praktische modaliteiten voor de ontvangstmelding van een brevet.

  Dit rondschrijven actualiseert de informatie van de vorige brief.

  Zoals voorheen moet het onderwerp van de mail altijd "BREVET" zijn, zal de inhoud van de mail niet gelezen worden en moet de ontvangstmelding als XML-bestand toegevoegd worden aan de mail.

  Bovendien kan elke mail slechts één bijlage bevatten. Om voor de hand liggende redenen van identificatie zal elk XML-bestand een eigen naam hebben, die als volgt is opgebouwd:

  "socialfundB_OfficeB_Id.xml", waarin

  • socialfundB = het nummer van het fonds dat de ontvangstmelding stuurt (drie posities)
  • OfficeB = het bureaunummer van het fonds dat de ontvangstmelding stuurt (een of twee posities)
  • Id = uniek nummer per fonds (volgnummer)

  Het bericht XSD zelf vindt u in bijlage I (u kunt het ook vinden in de Docs van Trivia) en is inhoudelijk niet gewijzigd. De enige wijziging bevindt zich op het niveau van de "Header", die de "Namespace" van het bestand bevat.

  Het dient opgemerkt dat de zone "AdministratorName" wel degelijk maximaal 48 posities telt, in tegenstelling tot wat vermeld werd in de berichtbeschrijving in bijlage 2 van het rondschrijven II/C/996/49 (40 posities).

  Als bijlage II gaat de geactualiseerde lijst van e-mail adressen waarnaar de ontvangstmeldingen van de brevetten gestuurd moeten worden. De lijst werd aangevuld met de bureaunummers van de gedecentraliseerde fondsen zoals ze in het Kadaster of, desgevallend, in het Repertorium van de Werkgevers staan.

  In bijlage III vindt u ten slotte de lijst met de overheidsinstellingen die betaald worden door de Rijksdienst en op welke de nieuwe procedure van toepassing is. Die lijst bevat ook de nummers van de bureaus waar de dossiers beheerd worden en het RSZ-nummer van die werkgevers.

  Top