Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

996/71 van 12 februari 2007 - Betalingen aan het Fonds Jongerenwelzijn

  De diensten van de Vlaamse Gemeenschap delen aan de Rijksdienst het volgende mee:

  Op 01/01/2007 gaat het Fonds Jongerenwelzijn officieel van start. Het Fonds Jongerenwelzijn neemt vanaf 01/01/2007 de rechten en de plichten over van zowel het fonds bijzondere "jeugdbijstand als van de Vlaamse Gemeenschapsinstellingen (De Kempen te Mol en De Zande te "Ruiselede).

  Het gevolg hiervan is dat u ook de 2/3 van de kinderbijslag voor de kinderen die geplaatst werden in een gemeenschapsinstelling rechtstreeks dient betaald te worden aan het FONDS JONGERENWELZIJN, Koning Albert II-laan, 35 bus 35 te 1030 Brussel.

  Vanaf 01/01/2007 wordt er door het Agentschap Jongerenwelzijn geen onderscheid gemaakt tussen gemeenschapsinstellingen en private voorzieningen.
  In toepassing van de bepalingen vervat in de CO 1025 van de RKW van 23/06/1976 verzoek ik u vanaf heden slechts één betalingslijst per maand door te sturen zowel voor de private voorzieningen als voor de gemeenschapsinstellingen.

  Het oude nummer van 435-4528021-44 van het Fonds Bijz. Jeugdbijstand Markiestraat 1 te 1000 Brussel wordt vanaf 01/01/2007 het rekeningnummer van Fonds Jongerenwelzijn, Koning Albert II-laan, 35 bus 35 te 1030 Brussel.

  Indien er door uw organisme ten onrechte kinderbijslag werd uitbetaald aan de gemeenschapsinstellingen, dan dient u uw vraag tot terugbetaling te richten aan het Agentschap Jongerenwelzijn, kinderbijslag, Koning Albert II-laan 35 bus 32 te 1030 Brussel.

  Indien de kinderbijslag rechtstreeks werd uitgekeerd aan één der gemeenschapsinstellingen dan dient u op elke terugvordering te vermelden de data van betaling en ook aan welke "gemeenschapsinstelling" de kinderbijslag werd uitgekeerd.

  Indien uw organisme voor plaatsingen in een gemeenschapsinstelling, verkeerdelijk de "kinderbijslag heeft uitgekeerd aan het fonds bijzondere jeugdbijstand, dan dient u geen terugvordering door te voeren.

  Voor verdere informatie: tel 02 553 31 87 of 02 553 31 86.

  Top