996/86 van 25 juli 2008 - Toelichting bij de toepassing van MO 599 van 16 juli 2007

    De ministeriële omzendbrief MO 599 van 16 juli 2007 voorziet in een aantal algemene afwijkingen in de Kinderbijslagwet voor werknemers.

    De Rijksdienst ontving in de afgelopen maanden bijkomende vragen over de toepassing in de praktijk van deze afwijkingen.

    Als bijlage gaat als hulpmiddel voor de dossierbeheerders een overzicht van deze vragen en van de antwoorden, gevalideerd door de FOD Sociale Zekerheid.

    Top