996/87 van 11 december 2008 - Fusies tussen kinderbijslagfondsen (opgeheven op 1 oktober 2016)

    Opmerking: Sinds 30 september 2016 zijn de regels van deze dienstbrief niet langer van toepassing.1  

    In de loop van de laatste jaren zijn gerichte informatie en instructies bezorgd aan de kinderbijslaginstellingen die beslist hadden te fusioneren. Het leek ons noodzakelijk om de praktische regels en modaliteiten die daarbij gevolgd moeten worden, zowel op het gebied van de administratieve praktijk, met name wat betreft de nieuwe aansluitingen van de werkgevers van het overgenomen fonds, als inzake de acties die ondernomen moeten worden in het kader van het Nationaal Repertorium van de Werkgevers en van het Kadaster van de Kinderbijslag, samen te brengen in een overzichtsdocument.

    Als bijlage vindt u dus een vademecum waarin de procedures en de informatie-uitwisseling tussen de verschillende instellingen duidelijk uiteengezet worden.

    Top