997/18 van 1 december 1992 - Nationaal Repertorium van de Rechthebbenden - Kalender 1993

    Als bijlage gaat de kalender 1993 voor de bijwerkingen van het Nationaal Repertorium van de Rechthebbenden en die voor de onderzoeken inzake cumulatie.

    De frequentie van beide procedures is dezelfde als in 1992.

    Top