Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

997/26 van 13 november 1995 - Nieuwe versie van de cumulaties opgespoord in het N.R.K.

  De omzendbrief D997/10 van 5 april 1991 behandelde de onderzoeken van cumulaties vastgesteld op basis van gegevens vervat in het Nationaal Repertorium van de Rechthebbenden (N.R.R.).

  De brief D445/ 75/ IT/ FDC/ GM van 2 augustus 1994 kondigde de ontwikkeling aan van een nieuwe toepassing en somde enkele principes op in verband met de voorlopige onderzoeken, opgespoord dankzij het Nationaal Repertorium van de Kinderbijslag (N.R.K.)

  Ik deel u hierbij mee dat de aangekondigde nieuwe toepassing vanaf heden operationeel is en dat vanaf de maand november 1995 ieder kwartaal lijsten zullen opgesteld worden.

  I. ALGEMENE PRINCIPES

  • Iedere tweede maand van het kwartaal - na de registratie van de bijwerkingen betreffende de eerste maand van dit kwartaal- zal een "lijst" worden opgesteld van de cumulaties opgespoord via het N.R.K. die naar de fondsen zal gestuurd worden, op papier, band of diskette.

  • Met "cumulatie" wordt bedoeld een dossier betreffende een kind waarvoor of een INSZ of een fictief nummer tenminste twee maal voorkomt voor dezelfde betalingsperiode, ongeacht of de rechten actief of uitgedoofd zijn.

  II. TECHNISCHE PRINCIPES

  Hierbij vindt u technische bijlagen die uitleg verstrekken over de manier waarop de op te stellen lijsten, op papier, band of diskette, moeten gelezen worden.

  Uw aandacht wordt gevestigd op de volgende punten:

  Index

  De eerste lijst, die wordt opgesteld in november 1995, zal de anciënniteitsindex 0 dragen. Dit cijfer zal ieder kwartaal met een eenheid vermeerderd worden voor de cumulaties die eerder ontdekt werden en die nog steeds voorkomen in het N.R.K., met een maximale waarde van 9.

  Zo zal een in november 1995 ontdekte cumulatie de index 0 dragen, en in februari 1996, als er in tussentijd nog geen regularisatie is doorgevoerd, de index 1. De cumulaties die voor het eerst verschenen in de bijwerking van februari zullen echter de index 0 dragen.

  Presentatie

  a) Papier

  Er wordt een lijst opgesteld per fonds en per bureau indien de instelling er verscheidene telt. Iedere vastgestelde cumulatie wordt ter onderzoek meegedeeld aan de twee betrokken fondsen. In het geval van een interne cumulatie wordt deze maar een keer meegedeeld, en dit enkel aan het bureau dat het recht het laatst wijzigde. De cumulaties worden in paren weergegeven.

  De eerste lijn vermeldt de gegevens verstrekt door de eerste instelling (of bureau) die de kinderbijslag betaalt of betaalde (in het geval van een uitgedoofd recht), terwijl de tweede lijn de gegevens vermeldt van de tweede instelling (of bureau) die de kinderbijslag betaalt of betaalde voor het rechtgevend kind met hetzelfde INSZ of fictief nummer.

  b) Band of diskette

  De hierboven aangehaalde principes blijven geldig en de structuur van het in de technische bijlage beschreven record bevat dezelfde gegevens als die vermeld op de "papieren" lijst.

  III. TE NEMEN MAATREGELEN

  Ik verzoek u om bij ontvangst van een cumulatie-onderzoek contact op te nemen met het bureau of het fonds dat de kinderbijslag toekent of toekende (in het geval van een uitgedoofd recht) voor de kinderen die reeds rechtgevend zijn bij uw diensten. Vervolgens zult u de situatie zo snel mogelijk moeten regulariseren via een eventuele financiële aanpassing en een bijwerking van de elementen die in het N.R.K. voorkomen.

  Op het eind van ieder kwartaal dient u een regularisatiebericht, waarvan het model u werd meegedeeld via de eerder vermelde brief van 2 augustus 1994, aan het Secretariaat van de Controle te richten.

  Deze onderrichtingen vervangen die vervat in de omzendbrief D997/10 van 5 april 1991 en de brief D445/75/IT/FDC/GM van 2 augustus 1994, behalve voor het regularisatiebericht voor de cumulaties van het Nationaal Repertorium van de Kinderbijslag, dat in gebruik blijft.

  Top