Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

997/30bis van 20 augustus 1997 - Elektronische gegevensstroom van de jonge werkzoekenden. Aanvullende inlichting bij dienstbrief 997/30

    Ik breng u op de hoogte dat de VDAB de eerste elektronische zending te baat zal nemen om verscheidene gegevens die in aanmerking kunnen komen voor de kinderbijslagfondsen met betrekking tot de periode van 1 juli 1995 tot 30 juni 1997 over te maken. Vanzelfsprekend zullen de inschrijvingen als werkzoekende in de loop van de maand juni 1997 inbegrepen zijn in deze zending.

    Wat de iteratieve stroom (d.i. vanaf de 2de zending) betreft, werd besloten dat, om te vermijden dat nuttige informatie met betrekking tot een reeds in het NRK afgesloten dossier niet ter kennis gebracht wordt van de dossierbeheerder, het elektronisch attest A200 zal overgemaakt worden aan het kinderbijslagfonds gekend in het NRK in de periode van 9 maanden voorafgaandelijk aan de datum van inschrijving bij de VDAB. Ingeval meerdere dossiers gekend zijn voor een identieke periode, zal elk fonds een bericht ontvangen.

    Het systeem houdt in dat voor het in het NRK geschrapte rechtgevende kind, dat zich weer inschrijft als werkzoekende tijdens de periode van 9 maanden volgend op de datum van schrapping, een attest gestuurd zal worden aan het belanghebbend fonds, hetwelk het recht op kinderbijslag zal beoordelen.

    Top