Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

997/30ter van 22 september 1997 - Elektronische gegevensstroom van de jonge werkzoekende. - Aanvullende inlichting bij dienstbrieven 997/30 en 997/30bis.

    Middels de technische dienstbrieven D997/30 en 30bis, werd u in kennis gesteld van het opstarten van de elektronische gegevenstransmissie m.b.t. jonge werkzoekenden.

    Het pilootproject viseert dit jaar enkel en alleen de jongeren die als dusdanig zijn ingeschreven bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB)

    In afwachting dat ook de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling (BGDA) en de "Formation pour l'emploi" (FOREM) in het netwerk van de Kruispuntbank worden geïntegreerd, is voor deze categorieën schoolverlaters de afgifte van het geschreven attest A.23KB/AF nog steeds noodzakelijk.

    Om de redactie van het formulier P7 af te stemmen op de informatica-procedure die bij de Vlaamse Gemeenschap is ontwikkeld, wil ik u vragen aan dit formulier een kleine correctie aan te brengen wanneer het wordt toegestuurd aan een sociaal verzekerde die in het Vlaamse Gewest woont. Voor deze personen dient de nota naast antwoord nr. 5 van het standaardformulier P7 geschrapt te worden.

    Top