Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

997/30quater van 1 december 1997 - Flux A200 - VDAB - Jonge werkzoekenden - Bijkomende inlichtingen

  De VDAB ondervindt moeilijkheden bij het behandelen van verspreide aanvragen van de kinderbijslagfondsen om "papieren" attesten te verkrijgen.

  De VDAB vraagt met nadruk om een tweevoudige centralisering van de aanvragen:

  1) de kinderbijslaginstellingen dienen hun aanvragen per maand samen te bundelen en ze op een lijst in te dienen na de vijftiende dag van iedere maand.

  2) de aanvragen moeten niet ingediend worden bij de regionale bureaus, maar bij de centrale administratie van de instelling, en wel op het volgende adres:

  VDAB
  Keizerslaan 11
  1000 Brussel

  De Rijksdienst stelt alles in het werk om in de loop van het tweede kwartaal van 1998 te komen tot een "on-line"-integratie van de dossiers in onderzoek, zodat het "papieren" attest een ware uitzondering wordt in de sector van de kinderbijslag voor werknemers.

  Top