Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

997/32 van 17 april 1998 - Wijziging aan het routeren van de mutaties (mailboxes) afkomstig van het RNP

  Uit de regelmatige evaluatie van de werkwijze van het versturen van elektronische gegevens bleek dat bepaalde inlichtingen de kinderbijslaginstellingen bereiken die alle pertinentie verloren hebben.

  Vanaf 6 mei 1998 zullen de mutaties afkomstig van het R.N.P. en de K.S.Z. (Register bis) gefilterd worden en verstuurd naar de kinderbijslaginstellingen op basis van de volgende principes:

  1. Signaletiek-gegevens

  Net zoals vroeger wordt iedere wijziging aan een van de signaletiek-gegevens meegedeeld aan alle betrokken fondsen, ongeacht of het dossier actief is of afgesloten. De Rijksdienst neemt de taak op zich om zelf de signaletiek-gegevens te wijzigen die de gearchiveerde dossiers betreffen.

  2. Andere mutaties

  A. Mutaties waarvan de ingangsdatum valt na de sluitingsdatum bij bet N.R.K.

  Deze mutaties worden niet meer meegedeeld.
  Voorbeeld : een rechtgevend kind, waarvan de rechten op kinderbijslag sedert 31 maart 1996 zijn afgesloten bij het N.R.K., treedt in het huwelijk op 30 april 1998.

  B. Mutaties waarvan de ingangsdatum valt voor de sluitingsdatum bij het N.R.K.

  Een mutatie waarvan de ingangsdatum valt voor de sluitingsdatum bij het N.R.K. wordt gericht aan het fonds dat het actief dossier beheert. Als er geen actief dossier is, wordt de mutatie meegedeeld aan het laatste fonds dat het dossier beheerde voor het betrokken INSZ.

  Voorbeeld: Een rechthebbende voor wie het fonds A kinderbijslag uitkeert huwt op 31 maart 1998. Aangezien zijn dossier actief is op deze datum, wordt de boodschap verstuurd naar het fonds A.

  lndien het N.R.K. twee of meer rechten tegelijk telt, ontvangt iedere betrokken instelling een dergelijke mededeling.

  Volgens het principe waarop deze vorm van routeren stoelt, is een pertinente mutatie nuttig voor de instelling die de kinderbijslag betaalt of voor het laatst betaald heeft. Deze instelling moet nagaan of de mutatie van belang kan zijn voor het vorige fonds. lndien dit het geval is worden de inlichtingen doorgestuurd.

  Top