Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

997/35quater van 7 maart 2005 - Flux A020 (D046) betreffende de zieke of invalide werknemers en de werkneemsters in bevallingsrust

  Sedert kort sturen de verzekeringsinstellingen (VI) elektronische attesten A020 door voor zowel de personen die ze vergoeden op basis van de wetgeving betreffende de werknemers als zij die vergoed worden op basis van de wetgeving betreffende de zelfstandigen.

  Om de dossierbeheerders de mogelijkheid te bieden deze gegevens beter te evalueren, werd met instemming van de sector van de ziekte-invalidititeitsverzekering en het Nationaal Intermutualistisch College (NIC) besloten dat de zone "code van vergoeding" van de flux A020 (D046 in de lijst met berichten "Kadaster") voortaan de volgende waarden zou gebruiken:
  0: geen vergoeding
  1: vergoeding in de algemene regeling (= werknemers)
  2: vergoeding in de regeling voor zelfstandigen
  3: vergoeding in de gemengde regeling.

  De VI zullen geleidelijk deze nieuwe waarden beginnen te gebruiken (2 en 3), maar de kinderbijslagfondsen mogen ze nu reeds invoeren in hun controleschema's als aanvaardbare waarden.

  Top