Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

997/35quinquies van 6 juli 1999 - Flux A020 - Inwerkingtreding

  De onafhankelijke, neutrale en liberale ziekenfondsen brengen de Rijksdienst ter kennis dat hun (gezamenlijk ontwikkeld) programma voor elektronisch doorsturen van gegevens enkele tekortkomingen bevatte die fouten zouden kunnen veroorzaken bij de gegevens waarop de kinderbijslagfondsen zich baseren voor het vaststellen van de rechten.

  Om ieder risico te vermijden werd in overeenkomst met de Rijksdienst besloten om in de maand juli 1999 een laatste verzending van de modellen 736 te verzekeren, en dit voor de drie vermelde ziekenfondslandsbonden. Deze attesten zullen op traditionele manier de arbeidsongeschiktheden dekken van het tweede kwartaal van 1999.

  In de loop van de maand juli zullen de kinderbijslagfondsen via een afzonderlijke verzending dezelfde gegevens ontvangen in elektronische vorm, zodat de conformiteit van de via elektronische weg doorgestuurde gegevens een laatste maal kan getest worden (aan de hand van steekproeven) door de vergelijking te maken met de inhoud van de modellen 736.

  De drie bedoelde ziekenfondslandsbonden zullen in de maand augustus 1999 een eerste flux van de gekwalificeerde elektronische gegevens versturen. De verzending zal betrekking hebben op alle sociale verzekerden die zich in een toestand van arbeidsongeschiktheid een einde zou genomen hebben in de loop van de maand juli, zal een model 736, verstuurd in de loop van dezelfde maand juli, de mogelijkheid bieden het recht op kinderbijslag vast te stellen.

  Het Landsverbond der Christelijke Mutualiteiten en het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten zullen, conform de aanvankelijke kalender, in juli 1999 een eerste flux van elektronische gegevens A20 versturen. De doorgestuurde gegevens zullen bewijskracht bezitten en betrekking hebben op alle sociaal verzekerden die op 30 juni 1999 effectief arbeidsongeschikt zijn.

  Top