Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

997/35ter van 25 mei 1999 - A020-flux (attest 736) betreffende zieke of invalide werknemers en werkneemsters met rust bij bevalling - Aanvullende informatie

  Bij de analyse van de eerste registraties die van twee verzekeringsorganen in de testfase zijn ontvangen, is gebleken dat de ziekenfondsen in de loop van een zelfde maandelijkse zending verschillende berichten kunnen doorsturen in verband met dezelfde periode.

  Uit de verkregen inlichtingen is gebleken dat de ene de oorspronkelijke informatie bevat en de tweede de binnen de maand verbeterde informatie van het verzekeringsorgaan zelf in het licht van de meest recente gebeurtenissen.

  De huidige opbouw van de flux biedt u niet de mogelijkheid om de chronologische orde van de berichten binnen een maand te onderscheiden en derhalve dat bericht op te vissen dat de gekwalificeerde gegevens bevat. Daarom heeft de Rijksdienst het initiatief genomen in het deel "attest" van het gezin twee zones toe te voegen.

  • BEGINDATUM VAN DE REGISTRATIE

  • EINDDATUM VAN DE REGISTRATIE

  Dankzij de vergelijking van de data in de berichten kan de meest recente registratie opgespoord worden die als enige de gekwalificeerde gegevens bevat.

  De technische documentatie aangepast aan de twee extra zones is bijgevoegd. De beide zones zullen opgenomen zijn in het bericht vanaf 1 juli 1999.

  De dienst Monitoring staat te uwer beschikking voor meer informatie.

  Top