997/35sexies van 6 november 2012 - Flux D046 (A020) - Waarde van de einddatum van de arbeidsongeschiktheid

  In de dienstbrief 997/35 van 6 januari 1999 staat vermeld dat bij genezing in de zone "einddatum van de arbeidsongeschiktheid" de datum van het hervatten van de tewerkstelling of de werkloosheid wordt ingevuld.

  Nader onderzoek toont aan dat dit niet correct is. Bij genezing wordt in die zone immers de laatste dag van de erkenning van de arbeids-ongeschiktheid vermeld.

  Voorbeeld

  De rechthebbende is ziek van 1 februari 2010 tot 1 augustus 2010. De flux D046 voor augustus 2010 vermeldt 1 augustus als einddatum van de arbeidsongeschiktheid. In dat geval is de rechthebbende dus arbeidsongeschikt tot en met 1 augustus 2010. Dit betekent concreet dat hij de zevende maand ziekte bereikt en op basis van artikel 48 KBW en de trimestrialisering van 1 september 2010 tot 31 december 2010 aanspraak kan maken op de toeslag 50ter voor zover ook de voorwaarden inzake gezinssituatie en inkomsten vervuld zijn.

  Mogen wij u vragen om hiermee rekening te houden bij de vaststelling van het recht op basiskinderbijslag en sociale toeslag.

  Top