Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

997/36 van 26 januari 1999 - Noodzaak van het vervangen van het fictief nummer -zoals opgenomen in het NRK- door een INSZ

  De lijst met gevallen opgenomen in het NRK op 1 januari 1999 bevat nog een groot aantal "fictieve nummers", namelijk:

  • 15.650 voor de rechthebbenden
  • 26.531 voor de bijslagtrekkenden
  • 63.839 voor de rechtgevende kinderen

  Verder is het globale integratiepercentage voor de dossiers opgenomen in het NRK te laag in verhouding met wat verwacht wordt door onze partners in de elektronische fluxen, namelijk:

  • een globaal integratiepercentage van 97,75% voor de rechthebbenden.

  • een globaal integratiepercentage van 96,71% voor de bijslagtrekkenden.

  • een globaal integratiepercentage van 96,03% voor de rechtgevende kinderen.

  Enerzijds zijn er "actoren" van bepaalde instellingen met een integratiepercentage van meer dan 98%, maar anderzijds zijn er anderen met een integratiepercentage van nauwelijks meer dan 90%.

  Ik vestig uw aandacht op het feit dat de fondsen voor alle actoren die onder een fictief nummer zijn opgenomen in het NRK verstoken blijven van gekwalificeerde informatie via de elektronische fluxen. De gegevens van de personen die sociale uitkeringen ontvangen kunnen inderdaad maar geïntegreerd worden in het personenregister van de KSZ met een correct identificatienummer van de sociale zekerheid.

  Rekening houdend met wat voorafgaat dring ik erop aan dat alles in het werk word gesteld om onverwijld alle fictieve nummers te vervangen door een "INSZ", en de bewegingen door te sturen naar de Rijksdienst met een volgende bijwerking. Een dergelijke operatie moet periodiek herhaald worden.

  Top