Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

997/37 van 30 april 1999 - Aanvullende informatie aangaande de mutaties (mailboxen) afkomstig van het RRNP en het register van de KSZ

  Verschillende kinderbijslagfondsen hebben vragen aangaande de wijzigingen die aanleiding geven tot mailbox-berichten vanwege het Rijksregister van de Natuurlijke Personen of het register (bis) van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid.

  Ik meen er goed aan te doen hier de meest recente vragen te beantwoorden.

  1. De mutatie van het type 140H (wijziging van de samenstelling van het gezin) wordt doorgegeven voor het gezinshoofd en wel alleen voor die persoon, als zich een wijziging voordoet in de samenstelling van het gezin.
   Als bijvoorbeeld een kind het gezin verlaat en zijn vader is het gezinshoofd dan wordt voor die vader, van wie verondersteld wordt dat hij actor is in de kinderbijslagsector, een mutatie "140H" naar het bevoegde kinderbijslagfonds gezonden. Voor het kind zelf wordt geen mutatie verzonden.
  2. In het kader van de overgang naar het jaar 2000 heeft de Kruispuntbank het uitzicht van de berichten veranderd. U zult in dat verband zeker nog de nodige technische instructies ontvangen.
   Fondsen die laten weten dat ze de oude versie nog wensen te gebruiken gedurende een te bepalen overgangsperiode, zullen dat kunnen doen.
  3. Niet zelden ontvangen kinderbijslagfondsen mutatieberichten aangaande feiten die van dermate lang geleden dateren dat de informatie compleet irrelevant is.
   De Rijksdienst gaat nogmaals het routeren van de mutaties verfijnen zodat de kinderbijslagfondsen niet meer geïnformeerd worden over gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan voor de vestiging van het recht op kinderbijslag of nadat het recht vervallen is.

  Van die regel wordt afgeweken voor wijzigingen aan naam, voornaam, geboortedatum of identificatienummer van een actor van de kinderbijslagregeling. Die wijzigingsberichten worden doorgezonden naar alle kinderbijslagfondsen die voor de betrokken actor op gelijk welk moment bevoegd zijn geweest.

  Top