Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

997/38 van 28 augustus 1999 - Raadpleging op het scherm van de elektronische attesten betreffende de fluxen A011, A200, A014, A015 en A020

  Met deze omzendbrief deel ik u mee dat de dossierbeheerders van de kinderbijslaginstellingen die toegang hebben tot de door de Rijksdienst beheerde repertoria vanaf 15 september 1999 ieder elektronisch attest dat het CIV ontvangt in het raam van de elektronische fluxen A011, A200, A014, A015 en A020 zullen kunnen raadplegen op het scherm.

  De beheerders zullen ook de mogelijkheid hebben om het geraadpleegde attest af te drukken (print screen).

  De fondsen kunnen deze nieuwe toepassing vinden onder optie 4 van het algemeen menu, de bureaus van de Rijksdienst onder optie 23.

  U zult een bijwerking ontvangen van de gids voor de gebruiker van het computersysteem met de richtlijnen voor de raadpleging van de beschikbare attesten.

  Binnenkort zal een procedure opgezet worden in verband met de attesten, die na raadpleging als ontbrekend beschouwd worden. Deze zal u meegedeeld worden nadat een akkoord bereikt is met de diverse bij de fluxen betrokken partners.

  Datum einde geldigheid
  Top