997/45 van 17 juli 2000 - Wijziging aan de technische richtlijnen voor het aanvragen van uittrekels uit het bevolkingsregister

  In het rondschrijven D997/17/IT/AV van 30 oktober 1992 is aan de Fondsen uitgelegd hoe ze via een uitgestelde en collectieve verzending (batch) uittreksels kunnen verkrijgen uit het bevolkingsregister aangaande de samenstelling van het gezin van de actoren van de kinderbijslagregeling.

  De Kruispuntbank heeft zopas de lay-out veranderd van de aanvragen en de antwoorden voor deze procedure en heeft bovendien de functies verruimd.

  • Als een aanvraag afgewezen is omdat het INSZ niet klopt zal het nieuwe INSZ voortaan opgegeven worden in het "gegevensgedeelte" van het bericht, telkens de retour-code 000150 in de "prefix" voorkomt.

  • Als een aanvraag afgewezen is omdat het gezin meer dan 18 leden telt (retour-code 000142) kan een uittreksel uit het bevolkingsregister verkregen worden via een tweede aanvraag van het type R401.

  U vindt hierbij de technische richtlijnen aangaande de uittreksels uit het bevolkingsregister die in aanmerking komen voor uitgestelde verzending. De nieuwe procedure is van toepassing voor alle aanvragen vanaf 1 november 2000.

  Bijlage 2: Verzendingsborderel

  Bijlage 3: Aanvraag gebruikersprofiel KSZ

  Top