Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

997/74 van 30 april 2009 - Winstgevende activiteit van de student - Bericht DMFA/PPL - Geactualiseerde gebruikersgids

  De dienstbrief 997/63 van 30 november 2005 publiceerde de eerste gebruikersgids van het bericht DMFA/PPL voor het beheer van de gegevens van de winstgevende activiteit van de student.

  De dienstbrief 997/63bis van 15 juni 2007 vulde de eerste aan met enkele technische bijzonderheden en verduidelijkingen op het vlak van het beheer.

  Deze gids is geactualiseerd op basis van diverse reglementaire wijzigingen (koninklijk besluit van 19 september 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder kinderbijslag wordt verleend ten behoeve van het kind dat onderwijs volgt of een vorming doorloopt - CO 1374 van 25 september 2008) en diverse aanpassingen van de glossaria en onderrichtingen van de RSZ en de RSZPPO.

  Er wordt u een nieuw beslissingsschema voorgesteld.

  De codificatie is die van de DMFA- en DMFAPPL-glossaria van het Portaal van de sociale zekerheid:http://www.socialsecurity.be

  Top