Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

997/76bis van 30 oktober 2015 - Toeslagen voor rechtgevende kinderen met een aandoening - Handichild

  Sedert 1 oktober 2008 gebeurt de gegevensuitwisseling tussen de kinderbijslagfondsen en de FOD Sociale Zekerheid (FOD), zowel voor aanvragen van medische vaststellingen als voor het meedelen van medische beslissingen, via de elektronische berichten A651 en A652 (T001 en T002 in de terminologie van het Kadaster), doorgaans Handichild genoemd.

  Deze berichten werden uitvoering toegelicht in dienstbrieven II/B/997/72 van 10 september 2008  en II/C/997/76 van 15 juli 2011.

  In deze laatste omzendbrief werden de volgende richtlijnen opgenomen:

  • alle vragen inzake de achterstand in de behandeling van de dossiers dienden per mail voorgelegd te worden aan de FOD Sociale Zekerheid

  • alle technische vragen en meldingen van anomalieën dienden per mail te worden voorgelegd aan de dienst Monitoring van het Departement Controle

  • alle vragen inzake administratieve en reglementaire toepassing kunnen worden gericht aan Anne-Michèle Wauthier van het Departement Controle.

  Het afgelopen jaar stelden  de FOD Sociale Zekerheid en FAMIFED vast dat de opvolging van deze richtlijnen problematisch werd.

  Om die reden beslisten de FOD Sociale Zekerheid en FAMIFED deze richtlijnen bij te sturen.

  Vanaf 1 november 2015 gelden volgende nieuwe richtlijnen:

  • alle vragen inzake de achterstand in de behandeling van de dossiers dienen per mail te worden voorgelegd aan de dienst Monitoring via het volgende mailadres: monitoringnl@famifed.be (Nl + Fr)

  De FOD Sociale Zekerheid heeft voor de 3 types dossiers een doorlooptijd bepaald:

  • eerste aanvraag: 4 maanden
  • herzieningsaanvraag door ouders of derden of kinderbijslagfonds: 4 maanden
  • ambtshalve herziening: 6 maanden

  De dienst Monitoring zal gevolg geven aan de voorgelegde vragen inzake achterstand indien de voorziene doorlooptijd bij de FOD Sociale Zekerheid is verstreken.

  • alle technische vragen en meldingen van anomalieën dienen per mail te worden voorgelegd aan de dienst Monitoring via het volgende mailadres: monitoringnl@famifed.be (Nl + Fr)

  • alle vragen inzake administratieve en reglementaire toepassing dienen te worden voorgelegd aan Cécile Delvoye van het Administratief toezicht:

  Telefoon: 02-237 23 08

  Fax:  02-237 23 09

  E-mail : cecile.delvoye@famifed.be

  Top