Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

997/77 van 31 augustus 2012 - Gebruikersgids van het bericht DMFA/PPO van de rechthebbende - Actualisatie naar aanleiding van het project CAPELO

  Het project CAPELO (Carrière Publique Electronique - Elektronische Loopbaan Overheid) uitgevoerd door de Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS) heeft als doel het aanleggen van een gegevensbank van de loopbanen van de overheidssector (in productie vanaf 1 januari 2011).

  Om deze gegevensbank aan te leggen moeten de DMFA(PPO)-gegevens over de werknemers van de overheidssector beantwoorden aan de noden van de pensioensector. Daarom werd de DMFA(PPO) aangepast. Die wijzigingen werden u meegedeeld door het departement Controle op 27 mei 2011.

  Ter herinnering, nieuwe waarden werden toegevoegd in de bestaande zone 00062 (prestatie) en een nieuwe zone 00051 (maatregelen tot reorganisatie van de werktijd) werd geopend. De aanpassingen aan de DMFA(PPO) die een weerslag kunnen hebben op de kinderbijslagsector betreffen namelijk de afwezigheden en verloven voor de werknemers van de overheidssector.

  Dankzij de zone 00051 kunnen de daar opgenomen codes geraadpleegd worden wanneer de zone 00062 leeg is (totaal ontbreken van prestaties). Om de weerslag te kennen van deze situatie op het recht op kinderbijslag moet de zone 00051 die het type van afwezigheid van de werknemer aangeeft geraadpleegd worden.

  Deze gids is de geactualiseerde versie van de gids die u meegedeeld werd met de dienstbrief 997/73 van 26 september 2008. Hij neemt de wijzigingen over vereist door het project CAPELO en ook de wijzigingen die nodig bleken sedert de versie van 2008. U zult met name wijzigingen vinden over de contractuele ambtenaren gesubsidieerd door het Interdepartementaal Begrotingsfonds (IBF), het statuut van vrijwillig brandweerman, een rationalisering van de gegevens over de overheidsinstellingen en toegevoegde nieuwe codes. Ook het beslissingsschema werd aangepast.

  Top