Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

999/111 van 8 juli 1998 - Aanpassing van formulieren ingevolge de stijging van het indexcijfer der consumptieprijzen, van kracht vanaf 1 juni 1999

  Met MO 564 van 31 mei 1999 werden u de bedragen medegedeeld die met ingang van 1 juni 1999 van toepassing zijn inzake het uitkeren van kinderbijslag.

  Volgende formulieren werden gewijzigd ingevolge de aanpassing vanaf 1 juni 1999 van de gezinsbijslagen aan de stijging van het indexcijfer der consumptieprijzen:

  P2

  P7

  P9

  P19 - P19bis - P19inf. - P19ter

  P20 - P20a - P20b - P20c - P20inf.

  Bijlagen: NL - FR - D

  Onverminderd deze aanpassingen, mogen de oude formulieren gebruikt worden tot de voorraden zijn uitgeput, en dit tot uiterlijk 30 september 1999.

  De fondsen mogen, indien zij dit wensen, deze formulieren bestellen bij de dienst Technische uitrustingen, sectie Aankopen.

  Top