999/115 van 6 oktober 2000 - Aanpassing van bepaalde formulieren

  Bepaalde formulieren werden op inhoudelijk vlak herzien, andere werden wat betreft de opgenomen bedragen aangepast aan de stijging van de index die ingaat op 1 september 2000.

  Als bijlage vindt u van elk van de aangepaste formulieren een exemplaar in de drie landstalen.

  P19 NL - P19 FR - P19 D

  P19inf. NL - P19inf. FR - P19inf. D

  P19bis NL - P19bis FR - P19bis D

  P19ter NL -P19ter FR - P19ter D

  P20 NL - P20 FR - P20 D

  P20inf. NL - P20inf. FR - P20inf. D

  P2 NL - P2 FR - P2 D

  P7 NL - P7 FR - P7 D

  P9 NL - P9 FR - P9 D

  AA NL - AA FR - AA D

  E NL - E FR - E D

  Volgende wijzigingen werden aangebracht:

  1. De formulieren: P19, P19inf., P19bis, P19ter, P20inf., P2, P7 en P9.

  De vermelde bedragen werden aangepast als gevolg van een verhoging van de kinderbijslagen, van de inkomensgrenzen of de plafonds voor de sociale uitkeringen, die uitwerking heeft op 1 september 2000.

  2. De formulieren: AA en E.

  De toelichting onderging een lichte wijziging in functie van de uitbreiding van het voorrangsrecht van de wettelijke vader. De zinsnede "als die niet tot het gezin behoort" komt te vervallen, gelet op de bepalingen houdende de gemeenschappelijke uitoefening van het ouderlijk gezag (het co-ouderschap).

  3. Het formulier: P19.

  De lay-out van rubriek 2 wordt aangepast zodanig dat men niet kan vergeten op een vraag te antwoorden, zelfs wanneer de partner of de samenwonende echtgenoot geen inkomsten heeft.

  4. Het formulier: P20.

  Zoals dit reeds is gebeurd voor het formulier P7 (zie dienstbrief II/C/Db999/C113 van 20 juli 2000) wordt in rubriek 2 een vraag toegevoegd met betrekking tot de tweede zittijd.

  De aanpassing onder punt 1 dient onmiddellijk te gebeuren, terwijl voor de aanpassingen onder punt 2, punt 3 en punt 4 kan gewacht worden tot de bestaande stocks zijn uitgeput en dit uiterlijk tot 31 december 2000. De Rijksdienst dringt er nogmaals op aan, gezien de voortdurende wijzigingen aan de reglementering slechts een beperkte voorraad van elk formulier aan te leggen.

  De uitbetalingsinstellingen die exemplaren wensen op papier, via diskette of via e-mail kunnen zich richten tot volgende diensten:

  Papieren exemplaren:

  Dienst Economaat - Departement Ondersteuning (tel. 02/237.20.20)

  Exemplaren op diskette of via e-mail:

  Departement Controle:

  e-mail: CTRL@RKW-ONAFTS.fgov.be

  Gelieve te noteren dat de e-mailversie compatibel is met Windows 95.

  Top