999/118 van 13 juli 2001 - Barema's van gezinsbijslag van toepassing van 1 juni 2001 - Aanpassingen aan een aantal formulieren

  Ingevolge de indexverhoging zijn de bedragen die op de formulieren voorkomen aangepast. Het gaat om de volgende formulieren, infobladen en standaardbrieven:

  • P19info, gevoegd bij de P19 (toeslagen voor alleenstaanden of personen die een feitelijk gezin vormen) en ook afgedrukt op de achterkant van de P19ter

  • P19bis (toeslagen voor personen gescheiden van de (ex-)echtgenoot), ook afgedrukt op de achterkant van de P19ter

  • P20info, afgedrukt op de brieven P20a-c (werkzoekende schoolverlaters)

  • P2 (gehandicapten tot 21 jaar), P7 (studenten) en P9 (leerovereenkomsten)

  • J-1 (gevolgen van het feitelijk gezin)

  Verder is de informatie op pag. 2 van het formulier P7 in verband met in het buitenland studerende kinderen aangepast ingevolge het verschijnen van KB van7 maart 2001 dat de regeling die van toepassing is voor de uitwisselingsprogramma's voor het universitair onderwijs verruimd heeft naar het hoger onderwijs buiten de universiteit (cf. CO 1328 van 18 mei 2001).

  Enkel de aangepaste bladzijden gaan hierna in bijlage. Daarnaast vindt u hierbij ook de Duitse versie van de standaardbrieven en formulieren i.v.m het begrip feitelijk gezin.

  De nieuwe versies van het volledige formulier zijn ook verkrijgbaar op aanvraag per e-mail op het adres: monitoring.ctrl@rkw-onafts.fgov.be of com@rkw-onafts.fgov.be

  Top