Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

999/130 van 16 augustus 2004 - Actualisering van formulieren P20 en mod. W - Nieuw formulier P9bis - De ondernemersopleiding

  1. Formulier - P20 - periode van bevallingsrust tijdens de wachttijd

  Met de dienstbrief II/C/996/c.51/sn van 4 augustus 2004 werd u meegedeeld dat de wachttijd van 270 kalenderdagen niet meer moet geschorst en verlengd worden wegens bevallingsrust.

  In functie van deze nieuwe reglementering werd de vraag naar de bevallingrust op het formulier P20 geschrapt.

  2. Formulier P9bis1 - opleiding tot ondernemingshoofd

  De ondernemersopleiding lijkt sterk op de klassieke leercontracten. De stagiair volgt de lessen ondernemersopleiding in een Syntra (vormingscentrurn) en de praktijkopleiding (stage) in een bedrijf.

  Gelet op de bijzondere situatie van jongeren die een opleiding volgen tot ondernemingshoofd welke moet beantwoorden aan de voorwaarden van het art. 1 van het KB van 30 december 1975, bleken noch het bestaande formulier P9 (klassieke middenstandsopleiding), noch het formulier P7 (studenten) helemaal voldoening te geven. Zowel door de sector (leersecretariaten) als vanuit de praktijk van het dossierbeheer werd aangedrongen op een aangepast formulier.

  Als bijlage gaat een formulier P9bis in het Nederlands en het Frans. Voorlopig wordt geen versie in het Duits voorzien, aangezien blijkens ontvangen inlichtingen deze opleidingsvorm niet bestaat in de Duitstalige Gemeenschap.

  3. Formulier om op een rekening te betalen (Mod.W)

  Met de dienstbrief C/II/999/c.128/SN van 13 april 2004 werd de aanpassing van het formulier Mod.W (aanvraag om op een rekening te storten) voorgesteld. Voortaan is het vereist dat de bankinstelling de gegevens betreffende de bankrekening via het formulier meedeelt, zowel de enkele rekening als de gemeenschappelijke rekening. Het formulier, waarmee de aangeschreven bijslagtrekkende naar zijn bankinstelling dient te gaan, omvatte enkel een verklaring van de bankinstelling.

  Overeenkomstig art. 68 Kinderbijslagwet wordt de kinderbijslag per circulaire cheque betaald, tenzij de bijslagtrekkende vraagt het bedrag ervan over te schrijven op zijn rekening. Een aantal kinderbijslagfondsen hebben erop gewezen dat het nieuwe formulier de moeder niet vraagt te kiezen tussen een rekening op haar naam of op gemeenschappelijke naam. Teneinde de exclusieve betaling van de bijslag aan de wettelijke bijslagtrekkende maximaal te vrijwaren, vindt u als bijlage een formulier aangevuld met een gedeelte waarop deze laatste kiest voor een betaling op een eigen of een gemeenschappelijke rekening. Het luik door de financiële instelling in te vullen, blijft identiek.

  • 1Opleiding tot ondernemingshoofd wordt niet gerepertorieerd in de RIP-berichten, maar wel in de DMFA (zie dienstbrief 997/56: gids van de gebruiker DMFA). De zone 37 "werknemerscode" bevat een code 035: leerlingen van minder dan 18 jaar of stagiairs met een contract van de vorming tot ondernemingshoofd. DMFA kan het signaal zijn om het formulier P9bis te verzenden.
  Top