999/131 van 18 oktober 2004 - Barema's van gezinsbijslag van toepassing van 1 oktober 2004 - Aanpassingen aan een aantal formulieren

  Ingevolge de indexverhoging zijn de bedragen die op de formulieren voorkomen aangepast. Het gaat om de volgende formulieren, infobladen en standaardbrieven:

  • P19info, gevoegd bij de P19 en ook afgedrukt op de achterkant van de P19ter

  • P19bis, ook afgedrukt op de achterkant van de P19ter

  • P20info, afgedrukt op de brieven P20a-c (werkzoekende schoolverlaters)

  • P2 (gehandicapten), P7 (studenten), P9 (leerovereenkomsten) en P9bis (opleiding tot ondememinsghoofd)

  • J-1 (gevolgen van het feitelijk gezin)

  Daarnaast werden nog de aanwijzingen op de eerste bladzijde van het formulier P7 verbeterd in functie van een grotere gebruiksvriendelijkheid. De Duitse formulieren P19/P19bis ondergingen enkele vormelijke aanpassingen. U vindt als bijlage de bladzijden die het voorwerp hebben uitgemaakt van een wijziging. Elektronische versies kunnen bekomen worden op aanvraag bij techn.ctrl@rkw-onafts.fgov.be.

  Top