999/132bis van 24 januari 2005 - KB van 26 oktober 2004 tot uitvoering van de Art. 42bis en Art. 56, §2 Kinderbijslagwet - Rechten op een toeslag - Berichten feitelijk gezin (J1 en J-info)

  Met het KB van 26 oktober 2004 (BS 24 november 2004) werd het regime van de toeslagen hervormd. De toelichting hierover werd u recent meegedeeld met de CO 1351 van 10 december 2004 en de dienstbrief II/C/999/c.132/sn van 24 december 2004.

  Naar aanleiding van de ontvangst van een mutatiebericht over de gezinssamenstelling via het Rijksregister verstuurt u de berichten J1 en J-info. De informatie op deze documenten diende nog aangepast te worden aan het nieuw KB.

  Als bijlage gaat derhalve de geactualiseerde berichten J1 en J-info in de drie landstalen (NL - FR - D).

  Insgelijks vindt u de formulieren P19 en P19bis in het Duits met nog een aantal aanpassingen van louter taalkundige (orthografische) aard, die in het zwart zijn aangeduid. Mag ik u vragen voor de toekomst wel uw formulieren in het Duits aan te passen.

  Voor meer informatie kan u steeds bij Departement Controle terecht.

  Top