999/142 van 5 juli 2007 - Aanpassingen aan een aantal brieven en formulieren - P9bis en Mod. J

  Met de circulaire CO 1367 van 7 juni 2007 werd u meegedeeld dat het formulier voor de ondernemingsopleiding zou worden aangepast aan de opleiding tot ondernemingshoofd met of zonder praktijkstage. In bijlage gaat dit formulier P9bis in twee talen. (NL - FR) Volgens gegevens in ons bezit bestaat deze opleidingsvorm niet in de Duitse Gemeenschap en is er geen vertaling naar het Duits voorzien.

  Het vormen van een feitelijk gezin brengt het verlies mee van het recht op een verhoging van de kinderbijslag voor eenoudergezinnen (cfr. CO 1365 van 14 mei 2007). In bijlage vindt u een versie van de dientengevolge aangepaste briefmodules J in de drie landstalen. (NL - FR - D)

  Tenslotte dient een rechtzetting te gebeuren van de versie van het formulier P7 (NL - FR - D) gevoegd bij de vermelde circulaire CO 1367. Op pagina vier moet het jaartal " 2006" vervangen worden door "2007".

  De aangepaste versies worden aan de kinderbijslagfondsen per e-mail overgemaakt.

  (...)

  Top