Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

999/155 van 5 november 2009 - Handvest van de sociaal verzekerde - Informatie en motiveringsplicht - Kennisgeving van een medische beslissing voor kinderen met een aandoening

  Met de dienstbrief II/C/996/c.92/wam van 6 mei 2009 werd u de nieuwe regeling voor de gehandicapte kinderen geboren voor 1 januari 1993 meegedeeld.

  Hierbij vindt u de modules aangepast aan de nieuwe reglementering betreffende de gehandicapte kinderen. De hierbijgevoegde bladzijden in het Nederlands en het Frans vervangen de bladzijden 135 tot 159 van de dienstbrief II/C/999/146 van 15 mei 2008. De Duitse versie zal u later worden bezorgd.

  De aangepaste versies zullen aan de kinderbijslagfondsen per e-mail worden overgemaakt.

  Mocht u geen elektronische versies ontvangen hebben, dan kunnen die worden aangevraagd via herman.stuyver@rkw-onafts.fgov.be.

  (...)

  Top