999/155 van 5 november 2009 - Handvest van de sociaal verzekerde - Informatie en motiveringsplicht - Kennisgeving van een medische beslissing voor kinderen met een aandoening

  Met de dienstbrief II/C/996/c.92/wam van 6 mei 2009 werd u de nieuwe regeling voor de gehandicapte kinderen geboren voor 1 januari 1993 meegedeeld.

  Hierbij vindt u de modules aangepast aan de nieuwe reglementering betreffende de gehandicapte kinderen. De hierbijgevoegde bladzijden in het Nederlands en het Frans vervangen de bladzijden 135 tot 159 van de dienstbrief II/C/999/146 van 15 mei 2008. De Duitse versie zal u later worden bezorgd.

  De aangepaste versies zullen aan de kinderbijslagfondsen per e-mail worden overgemaakt.

  Mocht u geen elektronische versies ontvangen hebben, dan kunnen die worden aangevraagd via herman.stuyver@rkw-onafts.fgov.be.

  (...)

  Top