999/157 van 24 september 2010 - Barema's van gezinsbijslag van toepassing vanaf 1 september 2010 - Aanpassingen aan een aantal formulieren

  Ingevolge de indexverhoging zijn de bedragen die op de formulieren voorkomen aangepast. Het gaat om de volgende formulieren, infobladen en standaardbrieven:

  • P19info, gevoegd bij de formulieren P19 en P19ter. Voor de verzending van het formulier P19ter wordt de lay-out van het formulier in overeenstemming gebracht met die van het recente gewijzigde formulier P19 (cfr. CO 1384 van 08-06-2010).
  • P20info, afgedrukt op de brieven P20a-c (werkzoekende schoolverlaters).
  • P2 (gehandicapten in het buitenland), P7 (studenten), P9 (leerovereenkomsten) en P9bis (opleiding tot ondernemingshoofd).
  • J-1 (gevolgen van het feitelijk gezin).

  (...)

  Top