Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

999/157 van 24 september 2010 - Barema's van gezinsbijslag van toepassing vanaf 1 september 2010 - Aanpassingen aan een aantal formulieren

  Ingevolge de indexverhoging zijn de bedragen die op de formulieren voorkomen aangepast. Het gaat om de volgende formulieren, infobladen en standaardbrieven:

  • P19info, gevoegd bij de formulieren P19 en P19ter. Voor de verzending van het formulier P19ter wordt de lay-out van het formulier in overeenstemming gebracht met die van het recente gewijzigde formulier P19 (cfr. CO 1384 van 08-06-2010).
  • P20info, afgedrukt op de brieven P20a-c (werkzoekende schoolverlaters).
  • P2 (gehandicapten in het buitenland), P7 (studenten), P9 (leerovereenkomsten) en P9bis (opleiding tot ondernemingshoofd).
  • J-1 (gevolgen van het feitelijk gezin).

  (...)

  Top