Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

999/158 van 20 december 2010 - Aanpassing aan een aantal formulieren: formulieren V, P3, P7, P9 en P9bis

  1. Aanpassing van het Mod. V

  Met de dienstbrief II/C/996/93bis/BH/WAM werd aangekondigd dat het formulier Mod. V wordt aangepast aan de mogelijkheid van een afstand van het voorrangsrecht voor alle toekomstige periodes (instabiel werk).

  2. Aanpassing van andere formulieren

  P3

  In het kader van de vrijwillige dienstverlening voorzien de Gemeenschappen in specifieke hulpmaatregelen aan het gezin om de plaatsing van een jongere te vermijden. Dit zijn geen reguliere plaatsingen in de zin van artikel 70 Kinderbijslagwet (memo van de Juridische Afdeling van 17 november 2010 - ref. III/10/59246/Gez./UI). Bijgevolg is de bijzondere verdeelsleutel (2/3 voor de instelling of overheid, 1/3 aan een natuurlijke persoon of op een spaarboekje) niet van toepassing. Het formulier P3 zal aan die nieuwe modaliteit worden aangepast en u later elektronisch worden overgemaakt.

  P9bis

  Wat het formulier P9bis (opleiding tot ondernemingshoofd) betreft werd de informatie in verband met de stages noodzakelijk voor het bekomen van een diploma, getuigschrift of brevet duidelijker geformuleerd, gelet op de kritiek van een arbeidsrechtbank (vonnis arb. Nijvel van 21 september 2010) omtrent de bewoordingen op het vorige formulier.

  P7, P9, P9bis

  De wet van 10 januari 2010 tot instelling van de vrijwillige militaire inzet wijzigt vanaf 1 september 2010 het artikel 62 van de Kinderbijslagwet. Met de CO 1385 van 18 november 2010 werd u het aangepaste formulier P20 (kinderbijslag voor werkzoekenden) overgemaakt. Tevens werd aangekondigd dat de informatie op de andere formulieren, P7, P9, P9bis ook zal worden geactualiseerd.

  De aangepaste versies, die u ook kan vinden op de website van de Rijksdienst : www.kindergeld.be
  of www.rkw.be
  , zullen u per e-mail worden overgemaakt.

  Mocht u geen elektronische versies ontvangen hebben, dan kunnen die worden aangevraagd via herman.stuyver@rkw.be.

  Top