Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

999/159 van 15 februari 2011 - Aanpassing aan het formulier P19/P19ter (recht op een toeslag)

  Met het formulier P19/P19ter worden jaarlijks de beroepsinkomsten en uitkeringen opgevraagd.
  In de informatie op het formulier werd totnogtoe gesignaleerd dat de limietbedragen voor het inkomen aangepast zijn aan de index. In de praktijk kunnen verschillende bedragen in de loop van een kalenderjaar van toepassing zijn. Om de aandacht hierop te vestigen en in overeenstemming met de andere formulieren voor de opvolging van de rechtgevende kinderen (P7,...) wordt voortaan de datum van de laatste indexwijziging meegedeeld. Over de voorafgaande limietbedragen kan informatie worden ingewonnen op de website van de Rijksdienst.

  In de voorbeelden op het Duitstalig formulier (pag.4) was een foutief bedrag geslopen. Met deze wordt deze vergissing rechtgezet.

  De aangepaste versies, die u ook kan vinden op de website van de Rijksdienst : www.kindergeld.be
  of www.rkw.be
  , zullen u per e-mail worden overgemaakt. De aanpassingen worden aangeduid in kleur.

  Mocht u geen elektronische versies ontvangen hebben, dan kunnen die worden aangevraagd via herman.stuyver@rkw.be.

  Top