Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

999/160 van 16 mei 2011 - Barema's van gezinsbijslag van toepassing vanaf 1 mei 2011 - Aanpassingen aan een aantal formulieren

  Ingevolge de indexverhoging zijn de bedragen die op de formulieren voorkomen aangepast. Het gaat om de volgende formulieren, infobladen en standaardbrieven:

  • P19info, gevoegd bij de formulieren P19 en P19ter.
  • P20info, afgedrukt op de brieven P20a-c (werkzoekende schoolverlaters).
  • P2 (gehandicapten in het buitenland), P7 (studenten), P9 (leerovereenkomsten) en P9bis (opleiding tot ondernemingshoofd).
  • J-1 (gevolgen van het feitelijk gezin).

  De aangepaste versies, die u ook kan vinden op de website van de Rijksdienst : www.kindergeld.be of www.rkw.be, zullen u per e-mail worden overgemaakt.

  Mocht u geen elektronische versies ontvangen hebben, dan kunnen die worden aangevraagd via herman.stuyver@rkw.be.

  Top