Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

999/180 van 24 januari 2017 - Herziening aanvraagformulieren (A, B, E, Eter)

    In de loop van 2016 werden de aanvraagformulieren A, B, E en Eter onderworpen aan een screening op de naleving van de principes van de unieke gegevensinzameling, zoals vastgelegd in de Only Once Wet van 5 mei 2014. In functie daarvan werden de formulieren herzien: verschillende vragen werden geschrapt uit de formulieren, aangezien informatie die reeds ter beschikking staat van het kinderbijslagfonds niet meer opgevraagd mag worden bij de sociaal verzekerde. Tevens werden aan het model E nog een aantal bijkomende aanpassingen gedaan ter bevordering van de leesbaarheid van dit formulier.

    De herwerkte aanvraagformulieren A, B, E en Eter die u ook kan vinden op de website van FAMIFED, zullen u per e-mail worden overgemaakt. Mocht u geen elektronische versies ontvangen hebben, dan kunnen die worden aangevraagd via griet.smets@famifed.be

    Top