Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

999/181 van 10 april 2017 - Aanvraagformulier voor de (provisionele) betaling van de sociale toeslagen (Mod. S)

    De inkomensvervangende tegemoetkomingen ten laste van de FOD Sociale Zekerheid - Directie-generaal Personen met een handicap, die niet op de belastingaangifte staan, worden wat betreft de berekening van inkomensgrenzen niet in aanmerking genomen voor de toekenning van de sociale toeslagen. De informatie op de bijlage bij het formulier om de (provisionele) betaling van een toeslag te bekomen wordt hieraan aangepast.

    De aanpassingen aan de andere formulieren P19fisc-A (gezinsinkomens zonder aangifte in België) en P19fisc-B (gezinsinkomen met internationale ambtenaar) zullen u binnenkort als bijlage bij een andere circulaire worden meegedeeld.

    De aangepaste aanvraagformulieren die u ook kan vinden op de website van FAMIFED, zullen u per e-mail worden overgemaakt. Mocht u geen elektronische versies ontvangen hebben, dan kunnen die worden aangevraagd via griet.smets@famifed.be

    Het formulier om de (provisionele) betaling van een toeslag in drie talen.

    Top