Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

999/183 van 9 juni 2017 - Barema's van gezinsbijslag van toepassing vanaf 1 juni 2017 - Aanpassingen aan een aantal formulieren

  Ingevolge de indexverhoging zijn de bedragen die op de formulieren voorkomen aangepast. Het gaat om de volgende formulieren, infobladen en standaardbrieven:

  • Mod. S en de formulieren P19fisc_A en P19fisc_B

  • P20info, afgedrukt op de brieven P20a-c (werkzoekende schoolverlaters)

  • P2 (gehandicapten in het buitenland), P7 (studenten), P9 (leerovereenkomsten) en P9bis (opleiding tot ondernemingshoofd)

  • J-1 (gevolgen van het feitelijk gezin)

  De aangepaste versie van het formulier P7 zal u binnenkort worden overgemaakt met de dienstbrief aangaande de actualisering van de werkprocessen.  De andere zullen u afzonderlijk per e-mail worden gezonden. Alle aangepaste formulieren zal u ook kunnen vinden op de website van FAMIFED.

  De wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen heeft de voormalige faillissementsverzekering vervangen (zie: CO 1414 van 11 mei 2017). De toeslagformulieren (Mod. S en P19fisc) werden hieraan aangepast door de verwijzing naar de faillissementsverzekering te vervangen door het overbruggingsrecht.

  Indien u geen elektronische versies ontvangen zou hebben, dan kunnen die worden aangevraagd bij griet.smets@famifed.be.

  Top