999/183 van 9 juni 2017 - Barema's van gezinsbijslag van toepassing vanaf 1 juni 2017 - Aanpassingen aan een aantal formulieren

  Ingevolge de indexverhoging zijn de bedragen die op de formulieren voorkomen aangepast. Het gaat om de volgende formulieren, infobladen en standaardbrieven:

  • Mod. S en de formulieren P19fisc_A en P19fisc_B

  • P20info, afgedrukt op de brieven P20a-c (werkzoekende schoolverlaters)

  • P2 (gehandicapten in het buitenland), P7 (studenten), P9 (leerovereenkomsten) en P9bis (opleiding tot ondernemingshoofd)

  • J-1 (gevolgen van het feitelijk gezin)

  De aangepaste versie van het formulier P7 zal u binnenkort worden overgemaakt met de dienstbrief aangaande de actualisering van de werkprocessen.  De andere zullen u afzonderlijk per e-mail worden gezonden. Alle aangepaste formulieren zal u ook kunnen vinden op de website van FAMIFED.

  De wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen heeft de voormalige faillissementsverzekering vervangen (zie: CO 1414 van 11 mei 2017). De toeslagformulieren (Mod. S en P19fisc) werden hieraan aangepast door de verwijzing naar de faillissementsverzekering te vervangen door het overbruggingsrecht.

  Indien u geen elektronische versies ontvangen zou hebben, dan kunnen die worden aangevraagd bij griet.smets@famifed.be.

  Top