999/186 addendum van 29 januari 2018 - Addendum bij dienstbrief 999/186 van 19 januari 2018: Engelse versie van het toeslagformulier P19Fisc- A

    Met dienstbrief 999/186 van 19 januari 2018 ontving u aangepaste toeslagformulieren P19Fisc A voor de gezinnen in het buitenland en de gezinnen met een toeslagactor die werkt voor een internationale organisatie. Deze werden u bezorgd in de drie landstalen. Rekening houdend met het specifieke doelpubliek van dit formulier vindt u tevens een Engelstalige versie van het toeslagformulier P19FiscA in de bijlage van dit addendum.  

    U kan de Engelse versie van het formulier P19fisc A ook vinden op de website van FAMIFED. Mocht u geen elektronische versie ontvangen hebben, dan kan die worden aangevraagd via griet.smets@famifed.be.

    Top