Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Informatienota 1988/5: - Model van het speciaal geboortebewijs om het kraamgeld te verkrijgen.

    Er werd vastgesteld dat bepaalde gemeentebesturen attesten om het kraamgeld te verkrijgen, afleveren door middel van een serieprinter.
    Andere gemeentebesturen gebruiken het opgelegd model maar de attesten hebben een voorgedrukte stempel van de gemeente en een voorgedrukte handtekening.

    In afwachting van nieuwe onderrichtingen en een nieuw model van geboortebewijs om het kraamgeld te verkrijgen die eerlang in het Belgisch Staatsblad zullen verschijnen en tot de datum van publicatie moeten de door middel van een serieprinter afgeleverde geboortebewijzen en deze met een voorgedrukte stempel en handtekening, voorlopig aanvaard worden.

    Bron: Brief van Ministerie van Sociale Voorzorg. (10/02/1988) Ref.: 4768/88/L.07/LV.

    Top