Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Informatienota 1996/8: - Samenwerking tussen kinderbijslagfondsen en ziekenfondsen aanvulling bij de CO 1162 en CO 1235.

    Elk jaar geven de instellingen die kinderbijslag uitkeren aangiften af bestemd voor de ziekenfondsen, met het oog op het behoud van de rechten inzake de ziekteverzekering van rechtgevende weeskinderen, gehandicapte kinderen of niet langer leerplichtige kinderen.

    Ik vestig uw aandacht erop dat de verwijzing naar de regelgeving in het inleidende gedeelte van het attest C2031 niet meer correct is en vervangen moet worden door: "Toepassing van art. 123 van KB van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994". Op verzoek van het RIZIV vraag ik u bovendien ervoor te zorgen dat de rubriek "In te vullen door de titularis van de ziekte-invaliditeitsverzekering" niet langer voorkomt op het attest.

    Als bijlage gaat bij wijze van voorbeeld een aldus gewijzigd model van formulier.

    Top