Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Informatienota 1998/1: - Omslag van de kinderbijslag toegekend voor een kind geplaatst in een gezin door bemiddeling of ten laste van een openbare overheid.

    MO 423 van 21 november 1983 bepaalt dat de kinderbijslag ten behoeve van de plaatsende overheid voor de kinderen die zij in een gezin onderbrengt, wordt bepaald volgens het mechanisme van de proportionele verdeling, zoals bedoeld in art. 70bis van de samengeordende wetten.

    Dit betreft enkel de vermelding van het bedrag van de kinderbijslag, berekend volgens het principe van de evenredige verdeling, op de formulieren die bestemd zijn voor de instellingen of voor de overheden die de subsidies toekennen, en staat los van de uiteindelijke betaling van de volledige kinderbijslag aan het onthaalgezin.

    De toepassing van de evenredige verdeling op in een gezin geplaatste kinderen is niet beperkt tot de gevallen van evenredige verdeling, die voorzien zijn in art. 70bis. Het is het principe van art. 70bis dat toegepast dient te worden, zonder dat dezelfde restrictieve voorwaarden moeten vervuld zijn.

    Ten einde de plaatsingsdiensten te helpen om hun subsidies rechtvaardig te verdelen, zou ik het op prijs stellen dat de inlichtingen op de formulieren D228P worden aangepast bij in een gezin geplaatste kinderen, met vermelding van het bedrag, berekend volgens de evenredige verdeling, zonder dat de strikte voorwaarden van het art. 70bis van de samengeordende wetten dienen vervuld te zijn.

    Top