Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Informatienota 1999/1: - Erkenning van een kind. - Regularisatie tussen instellingen die afhangen van verschillende financieringsregelingen. - Verjaring.

    Volgens de termen van MO 501 van 5 augustus 1991 en conform de regels van het burgerlijk recht stelt de erkenning van een kind de verwantschap vast met terugwerkende kracht vanaf de geboorte.

    Deze juridische akte kan met terugwerkende kracht een invloed uitoefenen op het recht op kinderbijslag op het vlak van de rechthebbende persoon, de schaal van de bijslag en de regeling die er de kosten van draagt.

    Indien het recht op kinderbijslag moet geopend worden uit hoofde van een nieuwe rechthebbende, moet dit met terugwerkende kracht gebeuren vanaf de datum van de aanvraag om kinderbijslag uit zijn hoofde binnen de begrenzingen van de verjaring voorzien in art. 120 van de gecoördineerde wetten. De betaling van een eventuele toeslag moet verricht worden door de instelling die bevoegd is uit hoofde van de nieuwe rechthebbende. Voor de niet verjaarde periode kan er een regularisatie plaatsvinden tussen instellingen in de betrekkingen met de openbare sector, de regeling voor de zelfstandigen en de regeling van de gewaarborgde gezinsbijslag. Het principe van het niet regulariseren tussen instellingen die afhangen van de nationale verdeling, behalve de regeling van de gewaarborgde gezinsbijslag, is van toepassing (zie CO 1315 van 10 april 1998, punt 4).

    Ter herinnering, er moet geen enkele terugvordering verricht worden bij de betrokkenen zoals uiteengezet in MO 451 bis van 5 augustus 1991.

    Top