Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

CO 1124 van 27 maart 1984 - Toepassing van KB 277 van 14 februari 1984 betreffende de in de kinderbijslagregeling verschuldigde hoofdelijke bijdragen

   

  (art. 79 van kracht vanaf 30 april 1990)

  Hierbij vindt U de tekst van voormeld koninklijk besluit dat op 1 januari 1984 van kracht geworden is en dat, in zijn artikelen 1 en 2, bepaalt dat de dag- en maandbedragen van de bijdragen verschuldigd overeenkomstig de artikelen 77 en 78 G.W. respectievelijk 104 BEF en 2.185 BEF belopen.

  Artikel 3 van voormeld besluit voorziet in de koppeling van deze bedragen aan index 127 van de index der consumptieprijzen.

  Bijgevolg, zijn de bedragen verschuldigd vanaf 1 januari 1984 tegen de index 181,41:

  - 149 BEF per dag
  - 3.121 BEF per maand

  Top