Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

CO 1128 van 16 mei 1984 - Tijdelijke wijzigingen van de indexering van de kinderbijslag en wijzigingen van de toekenning van de leeftijdsbijslagen in de kinderbijslagregeling voor werknemers (uittreksel)

  (...)

  B. Het koninklijk besluit van 12 april 1984 ter uitvoering van het door artikel 6 van het koninklijk besluit nr. 282 van 31 maart 1984 gewijzigd artikel 75 KBW, heeft met ingang van 1 mei 1984 de toekenning van de leeftijdsbijslagen in de kinderbijslagregeling voor werknemers gewijzigd (...).

  Overeenkomstig artikel 1 worden de leeftijden van "10 jaar" en "14 jaar" waarop een leeftijdsbijslag werd toegekend verschoven naar respectievelijk "12 jaar" en "16 jaar"1 .

  (...)

  • 1Vanaf 1 januari 1997, lezen "18 jaar".
  Top