Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

CO 1171 van 9 januari 1987 - Kinderbijslag van de gesubsidieerde contractuelen - KB 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen en uitvoerings-KB van 29 oktober 1986 (uittreksel)

     

    Bij voornoemd koninklijk besluit wordt een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen opgericht. Het treedt in werking op 1 januari 1987.

    De gemeenten, de verenigingen van gemeenten met uitzondering van diegene met een economische finaliteit, de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de verenigingen van openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de intercommulale centra voor maatschappelijk welzijn kunnen deze contractuelen tewerkstellen. Zij werken onder de verantwoordelijkheid en het gezag van het plaatselijk bestuur dat hen tewerkstelt en betaalt.

    Bijgevolg is de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (R.S.Z.P.P.O.) bevoegd om vanaf 1.1.87 de betaling van de gezinsprestaties te verzekeren wegens de tewerkstelling van die contractuelen die rechthebbenden op kinderbijslag zijn.

    Top