Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

CO 1264 bijlage 5/14 van 24 juli 2017 - CO 1264 bijlage 5/14 van 24 juli 2017 - Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek Tunesië - Administratieve schikking betreffende de toepassing van de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek Tunesië

  Met de mededeling nr. 623 van 10 juli 2017 werden de kinderbijslaginstellingen door de FOD Sociale Zekerheid ingelicht betreffende de verschillende bepalingen die een weerslag hebben op de gezinsbijslagregeling voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren die zijn vastgelegd in de overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen België en de Republiek Tunesië1 .

  Anderzijds hebben samenwerking tussen de FOD Sociale Zekerheid, FAMIFED en de Tunesische diensten geleid tot de goedkeuring van de formulieren die te gebruiken zijn in het kader van de uitvoering van die Overeenkomst.

  Het betreft de volgende formulieren waarvan in bijlage een model gaat. De codificatie is afgestemd op die gebruikelijk binnen België en de Europese Unie:

  • 400: Aanvraag om kinderbijslag voor kinderen die in Tunesië worden opgevoed
  • 401: Getuigschrift betreffende de gezinssituatie met het oog op het verlenen van kinderbijslag
  • 402: Bewijs van voortgezette studie voor de toekenning van de gezinsbijslag
  • 405: Attest over de verzekeringsperiodes
  • 411: Inlichtingen over het recht op gezinsbijslag in het land waarin de gezinsleden verblijven

  Van elk formulier bestaan twee versies:

  De formulieren kunnen ook op aanvraag via e-mail (griet.smets@famifed.be) worden bezorgd en zijn eveneens te vinden op de website van FAMIFED.

  Het adres van het bevoegde verbindingsorgaan is:

  Caisse National de Sécurité Sociale

  Avenue Taïet M Giri 49

  1060 TUNIS

  Tunesië

  www.cnss.nat.tn

   

  • 1Gedaan te Tunis op 25 oktober 2013, BS 31 mei 2017.
  Top